Schools

ARYAN YOGA & REIKI CENTER
Ashta yoga valley, Madhalawada, Next to Hotel Ave maria, Arambol, Goa
http://www.ashtayogaindia.com/
200Hr/500Hr
ASHTA YOGA VALLEY
Ashta yoga valley, Madhalawada, Next to Hotel Ave maria, Arambol, Goa
http://www.ashtayogaindia.com/
AYUR YOGA SCHOOL, RISHIKESH & DHARAMSALA
Himachal Pradesh, India
https://www.ayuskamarishikesh.com/
200Hr/500Hr
BHAGSU YOGA INSTITUTE, DHARAMSHALA
Himachal Pradesh, India
https://www.omshankar.com/
200Hr/500Hr
MAHI POWER YOGA IN DHARAMSALA AND GOA
Mahi Yoga Center, Village upper Bhagsu, P.O McLoead Ganj, Dharamsala, P.O McLoead Ganj, Dharamsala, Himachal Pradesh, India
200Hr/500Hr
OM YOGA CENTRE, DHARAMSHALA
Himachal Pradesh, India
200Hr
OPEN LOTUS YOGA CENTER, MANALI, INDIA
V.P.O. Vashisht Teshil Manali. District Kullu, Himachal Pradesh, India. 175103
https://openlotusyogaretreat.com/
200Hr/500Hr
SHIVA YOGA VALLEY (RISHIKESH, DHARAMSALA, GOA)
Near Dal Lake, Mcleodganj, Dharamsala, India
http://www.shivayogavalley.com/
200Hr/500Hr
SHIVAM NEELKANTH YOGA KENDRA
Upper Bhagsu Trail Bhagsunag Dharamsala, Himachal Pradesh India
http://shivamneelkantyoga.com/
SIDDHARTHA YOGA CENTRE IN DHARAMSALA
Himachal Pradesh
200Hr/500Hr
YOG SUTRA INDIA, DHARAMSALA
Himachal Pradesh, India
http://www.yogsutraindia.com/
200Hr/500Hr