Schools

PRETTY MOM STUDIO
Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan, India
www.prettymom.info
200Hr/500Hr
SADASHIV YOGA, JODHPUR
SadaShiv Yoga, The Countryside Resort, Near Pushkar Lake High Bridge, Pushkar, 305022
http://www.sadashivyoga.com/
SUNIL’S YOGA, JODHPUR
Rajasthan, India
http://sunilsyoga.com/
200Hr/500Hr
UTAMBER YOGA INSTITUTE,JODHPUR
Utamber Club, Rai Ka Bagh, Near Rajmata girls school (Land Mark), Jodhpur - 342 006 (Rajasthan) INDIA
http://www.utamber.in/
200Hr/500Hr
VEENA YOGA, JODHPUR, RAJASTHAN
Prateeksha Plot No 149, Narpat Nagar Pal Road, Jodhpur, Rajasthan, India
http://www.veenayogakendra.com/
200Hr/500Hr
YOGA STHALI, JAIPUR
Yogasthali 3/283, Chitrakoot, Vaishali Nagar, Jaipur - 302021, Rajasthan, India
http://www.yogasthali.com/
200Hr/500Hr
YOGA VATIKA
Rajasthan, India
http://www.yogavatika.representindia .com/index.html